Pulmonologii, Alergologii i Dermatologii

Kierujący oddziałem: Prof. dr hab. n.med. Grzegorz Lis – specjalista pediatra, chorób płuc, chorób płuc dzieci

Zespół lekarski:

          dr hab.n.med. Ewa Cichocka-Jarosz prof. UJ – adiunkt; specjalista pediatra, alergolog

          dr n.med. Urszula Jedynak-Wąsowicz – adiunkt; specjalista pediatra, immunolog, alergolog

          lek. Izabella Głodzik – specjalista pediatra, chorób płuc, chorób płuc dzieci

          dr n.med. Edyta Głowacka – specjalista pediatra, chorób płuc

          dr n.med. Tomasz Szczerbiński – specjalista pediatra, alergolog

          lek. Beata Kusak – specjalista pediatra, chorób płuc dzieci

          lek. Barnaba Piwowarczyk – specjalista pediatra, chorób płuc dzieci

          lek. Barbara Klasa – specjalista pediatra

          lek. Zofia Mazurek-Durlak – specjalista dermatolog i wenerolog

tel.kontaktowe:

centrala 12-658 20 11

wew.:  kierownik oddziału 4472 lub  12 – 33394472

          sekretariat  4477 lub 12-33394477

    dyżurka lekarzy 4473; 4474; 4475; 4476 lub 12-33394473; 12-33394474; 12-33394475; 12-33394476

    pielęgniarka oddziałowa 4478 lub 12-33394478

     stanowisko pielęgniarek 4470; 4468 lub 12-33394470; 12-33394468

Historia

Już w. latach 80., dzięki pomocy Fundacji Project HOPE, w Instytucie odbywały się szkolenia z zakresu pulmonologii. U roku 1988 w nowo otwartym Budynku Rehabilitacji rozpoczął działalność 30-łóżkowy Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznel. Pracą w oddziale kierował dr Andrzej Mazurek, a od 1992 roku dr Grzegorz Lis.        czytaj dalej>>

Działalność bieżąca

          Oddział podzielony jest na dwa odcinki: dzieci starszych (o.XVI) i dzieci młodszych (o. XVII). W oddziale pomoc znajdują dzieci z chorobami pulmonologicznymi, alergologicznymi i dermatologicznymi.          czytaj dalej>>

Działalność naukowo-dydaktyczna

    Osiągnięcia naukowe personelu lekarskiego oddziału wyrażają się nie tylko u formie publikacji, koordynowaniu międzynarodowych programów badawczych,pracach redakcyjnych nad podręcznikami z zakresu alergologii i pulmonologii, ale także znacznej aktywności i pełnieniu funkcji w krajowych i zagranicznych towarzystwach naukowych. Wśród oddziaływań dydaktycznych oddziału warto wymienić szkolenie lekarzy w ramach staży podyplomowych i specjalistycznych w zakresie pulmonologii i alergologii, a także rozpoczęcie szkolenia w zakresie chorób płuc dzieci.

Sukcesy

  • Wdrożenie standardów postępowania w alergii na jad owadów błonkoskrzydłych – program ogólnopolski zaakceptowany przez Polskie Towarzystwo Alergologiczne.
  • Epidemiologia chorób alergicznych w ramach międzynarodowego programu ISAAC.
  • Program alergenowo swoistej immunoterapii w stanach alergii pokarmowej.

 

Wielkość fontu
Kontrast