Działalność bieżąca Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

          Znaczącą grupę wśród hospitalizowanych pacjentów stanowią noworodki urodzone przedwcześnie. Oddział może pochwalić się znakomitymi wynikami dotyczącymi przeżywalności w tej grupie dzieci oraz ograniczeniem liczby powikłań wcześniactwa. Ważną i liczną grupę pacjentów stanowią noworodki z wadami wrodzonymi i chorobami dziedzicznymi. Ten aspekt opieki neonatologicznej wynika z profilu Kliniki i jest możliwy dzięki ścisłej współpracy z Zakładem Genetyki Medycznej, pozostającym w strukturze Katedry Pediatrii, dysponującym najnowocześniejszymi technikami diagnostycznymi w zakresie genetyki i cytogenetyki molekularnej. Profil działalności diagnostyczno-terapeutycznej w Oddziale jest bardzo szeroki, dzięki możliwości współpracy z gronem specjalistów w zakresie praktycznie wszystkich zabiegowych i zachowawczych dziedzin pediatrii. Możliwość takiej współpracy czyni z oddziału jednostkę wyjątkową, w ramach której mogą być hospitalizowane dzieci niemal z każdą patologią okresu noworodkowego. Oddział wyposażony jest w nowoczesny sprzęt pozwalający na kompleksową diagnostykę oraz leczenie wcześniaków i noworodków urodzonych w fizjologicznym terminie porodu. W Oddziale wykorzystywane są: nowoczesne metody wentylacji wysoką częstotliwością (HFJV, HFO), zaawansowane techniki wspomagania oddychania w systemie CPAP (Infant Flow), czy wziewne podawanie tlenku azotu (iNO). Ambulatoryjna opieka nad pacjentami kontynuowana jest w Poradni Patologii Noworodka.

Cyklicznie (w środy) odbywają się szkolenia z zakresu:

pierwszej pomocy, pielęgnacji, stymulacji rozwoju oraz żywienia noworodków i niemowląt – skierowane do rodziców;

organizowane przez zespół pracowników naszego oddziału.

Wielkość fontu
Kontrast