Podręcznik pediatrii

Nowoczesny, aktualny, przejrzysty, multimedialny podręcznik na miarę nowych wyzwań pediatrii, przeznaczony zarówno dla studentów medycyny, lekarzy w trakcie specjalizacji, jak i dla doświadczonych praktyków.

Pierwsza pozycja na wykazie piśmiennictwa obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne i przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie pediatrii w 2018 roku.

Podręcznik zawiera:

 • aktualny stan wiedzy oparty na wiarygodnych wynikach badań naukowych (EBM) i praktycznym doświadczeniu autorów;

 • pełny zakres pediatrii, w tym rozdziały dotyczące chirurgii dziecięcej, immunologii i genetyki klinicznej;

 • przejrzystą, ujednoliconą strukturę rozdziałów ułatwiającą uczenie się;

 • dwukierunkowy dostęp do informacji: po objawach klinicznych i jednostkach chorobowych na końcu każdego rozdziału krótkie podsumowanie określane jako „Zapamiętaj”, obejmujące najważniejsze informacje dotyczące omawianego zagadnienia;

 • po zakończeniu wybranych rozdziałów krótkie testy pozwalające czytelnikowi na sprawdzenie nabytej wiedzy;

 • dodatkowe podrozdziały zawierające „Najczęściej zadawane pytania”, czyli pytania, które najczęściej zadają pacjenci lub rodzice;

 • opisy przypadków klinicznych ilustrujące przedstawiane zagadnienia i ułatwiające zrozumienie i zapamiętanie;

 • odnośniki do aktualnego piśmiennictwa oraz linki dostępu do systematycznie uzupełnianych internetowych baz danych;

 • dostęp do biblioteki ponad 1000 zdjęć, filmów i plików dźwiękowych ilustrujących charakterystyczne objawy chorób oraz procedury diagnostyczne i terapeutyczne*.

Tom 1

 • Pediatria – ogólne zasady postępowania

 • Badania podmiotowe i przedmiotowe

 • Stany zagrożenia życia

 • Semiotyka

 • Najczęstsze badania dodatkowe i zabiegi w pediatrii

 • Wybrane zagadnienia z pierwotnych niedoborów odporności oraz diagnostyki immunologicznej

 • Genetyka kliniczna

Tom 2

 • Wybrane choroby infekcyjne

 • Choroby układu moczowego

 • Choroby i wady serca

 • Hematologia i onkologia

 • Chirurgia

Tom 3

 • Neonatologia

 • Choroby układu oddechowego

 • Choroby alergiczne

 • Choroby tkanki łącznej

 • Gastroenterologia

 • Choroby układu nerwowego

 • Choroby układu wydzielania wewnętrznego

 • Laryngologia

REDAKTORZY PODRĘCZNIKA:

Prof. dr hab. n. med. Jacek Józef Pietrzyk, jest autorytetem w dziedzinie pediatrii i genetyki. Przez wiele lat kierował Katedrą Pediatrii i Kliniki Chorób Dzieci Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Wybitny nauczyciel akademicki. Autor Wybranych zagadnień z pediatrii (t. 1–5, 2004–2005), Vademecum pediatry (2011) oraz podręczników dla studentów medycyny i lekarzy. Współautor Biologii molekularnej w medycynie: elementy genetyki klinicznej (pod red. J. Bala).

Dr hab. n. med. Przemko Kwinta, prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od roku 2014 kieruje Katedrą Pediatrii Kliniką Chorób Dzieci Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Uznany neonatolog i pediatra. Nauczyciel akademicki z wielką pasją dydaktyczną. Od roku 2016 jest prodziekanem ds. organizacyjnych, programu studiów i kształcenia na kierunku lekarskim UJ.

 

Z recenzji prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresy Jackowskiej, Konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii:

Czytając kolejne rozdziały Pediatrii, po każdym wersie, zdaniu i akapicie widać doświadczenie autorów, poparte wiedzą i praktyką, a także umiejętnością przekazywania szczególnie trudnych zagadnień w zrozumiały i przejrzysty sposób.Wysoko oceniam walory tego podręcznika i jestem pewna, że taką opinię wyrażą również lekarze przygotowujący się do egzaminu specjalistycznego z pediatrii lub inni specjaliści chcący sobie przypomnieć różne problemy z zakresu profilaktyki, diagnostyki czy leczenia dzieci.

Z recenzji prof. dra hab. n. med. Jacka Wysockiego, Konsultanta województwa wielkopolskiego w dziedzinie pediatrii:

Niniejsza publikacja to nowoczesny i wszechstronny podręcznik pediatrii, doskonale zredagowany pod kątem praktycznej przydatności dla lekarza odbywającego szkolenie specjalizacyjne lub specjalisty poszukującego praktycznej i aktualnej wiedzy potrzebnej w codziennej pracy. Przejrzystość podręcznika zwiększa duża liczba algorytmów, tabel, ilustracji i schematów. Unikatową wartość mają także materiały dodatkowe dostępne dla zarejestrowanych czytelników.

 

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH

 

Podręcznik można kupić TUTAJ

 

Wielkość fontu
Kontrast